TIN TỨC-SỰ KIỆN

Dự án phát triển vùng dược liệu bền vững tại Nam Định
Chi tiết...
2016-10-21 09:53:32.71

Du an trong dl o ND

Danh mục các công trình nghiên cứu về cây Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume.) có thể tra cứu ở Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu
Chi tiết...
2016-10-21 09:09:06.17

lan kim tuyen

Viện Dược liệu tiếp đoàn Viện Y dược học cổ truyền - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chi tiết...
2016-10-13 09:07:58.408

Tiep doan Lao

Mở rộng sáng kiến thương mại sinh học trong lĩnh vực dược liệu tại Việt Nam
Chi tiết...
2016-10-13 09:01:26.3

sang kien thuong mai sinh hoc

Thông báo sách mới tại Thư viện Viện Dược liệu
Chi tiết...
2016-10-13 08:08:21.036

Sach moi