Sách Viện mới xuất bản: "Kỹ thuật trồng cây thuốc" PDF. In Email

anhbiacaythuoc10001-1

Kỹ thuật trồng cây thuốc

Tác giả: Viện Dược liệu

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 283

Khổ: 17 x 24cm 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

Tóm tắt: Mục đích xuất bản cuốn sách này nhằm giúp bạn đọc nhận biết công dụng, quy trình trồng trọt, chế biến và bảo quản một số cây thuốc thông dụng hiện có nhu cầu sử dụng lớn. Ngoài ra, cuốn sách còn cung câp một số thông tin cơ bản về vùng trồng, điều kiện sinh thái đặc trưng của từng cây thuốc. Gồm những nội dung sau: 

- Đại cương: 

Phần I: Kỹ thuật trồng, thu hái và sơ bộ chế biến cây thuốc 

Phần II: Thực hành nông nghiệp tốt cho cây thuốc 

- Kỹ thuật trồng một số cây thuốc (30 cây). 

Giá bìa: 125.000đ/c

Nếu mua số lượng nhiều, chiết khấu như sau:

TT

Số lượng (cuốn)

Chiết khấu%/cuốn

Giá sau khi chiết khấu

1

Mua từ 10 cuốn

10%

112.500đ/c

2

Mua từ 100 cuốn

20%

100.000đ/c

3

Mua từ 200 cuốn

30%

87.500đ/c

4

Mua từ 400 cuốn

35%

81.250đ/c

Điện thoại liên hệ: 04-39349224, 04-39349758 hoặc 0906032121